Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă  »  LIFESTYLE  »  Cultură

Viziuni cifrate

Viața Medicală
Geo VASILE miercuri, 13 februarie 2013
   Profesor universitar şi medic neurolog, membru al mai multor societăţi naţionale, internaţionale şi academii de neurologie, psihiatrie, antropologie, dar şi de literatură, Liviu Pendefunda s-a născut în 1952, la Iaşi – un fel de Florenţă a României prin tradiţiile sale istorice şi marile personalităţi culturale, ştiinţifice şi artistice. A publicat mai mult de 60 de cărţi, cea mai mare parte dintre ele de ştiinţă (25) şi de poezie (20); este şi eseist şi prozator. I-au fost acordate numeroase premii şi recunoaşteri de anvergură naţională şi internaţională, atât de literatură, cât şi de medicină.
   Îndrăgostit încă din adolescenţă de opera lui Lucian Blaga (1895–1961), a aprofundat şi valorizat gândirea estetică a marelui poet orfic, metafizic, expresionist transilvan. A împărtăşit postulatul acestui filosof al culturii, că există lucruri esenţiale, care, în lumina artei, pot fi percepute mult mai profund decât în cea a ştiinţei. Se spune că apa unor mări e mai străvezie în lumina lunii decât în cea a soarelui. Chiar şi această culegere de poezii, Crucea întrandafirată. Croce della Rosa Rossa (florilegiu român-italian, Iaşi, Editura Contact internaţional, 2012, copertă şi ilustraţii Elleny Pendefunda), face uz de câteva categorii tainice ale inconştientului şi, totodată, pune în operă valori gnoseo­logice, dar şi ale credinţei; o dovedeşte sim­bolistica religioasă creştină, dublată de cea mitologică, ezoterică, astrologică sau alchi­mică, omniprezentă în poezia lui Liviu Pendefunda. Un text emblematic, de fapt o artă poetică este Ars longa: „E aur copilul tău, Mercur/cu soare rătăcit între eclipsele de lună/din lacul plin de sulf şi sare/sub sceptrul lui Saturn//E’nţelep­ciunea cuprinzând în ochi/de vultur şi zbor de pelican/fructele-de-argint, copacul plutitor/în noaptea-n care’nflo­resc trandafirii.//Petale albe/petale roşii/ se-ntrepătrund sub Crucea Sudului,/un clopot, o fântână şi carul meu de zbor,/simboluri pe un templu închinat iubirii.//E aur copilul tău, un unicorn/care’ţi întinde mâna’n labirint“. Prin urmare doar inconştien­tul, datorită conver­genţei seriilor abisale, e apt să rostească acea noos (minte) cosmică, adică spaţiul, timpul şi marea urzeală universală ce se numeşte natura umană.
   Spre deosebire de ideologii perfecţiunii absolute, care au făgăduit paradisul, punând în practică de fapt iadul terestru, poetul îşi propune, prin recurs la visul şi zborul poetic într-o libertate a dezmărginirii, să sfideze feluritele stereotipuri şi clişee, în numele unei poezii vii şi autentice, atingând performanţa unui sistem stilistic-filosofic personalizat, demn de Mallarmé, Valéry sau Elytis. În ciuda riscurilor unor inevitabile artificii şi zboruri cu aripi imperfecte, poezia rămâne pentru Liviu Pendefunda soluţia, adică o sinteză de detaşare, refugiu şi consolare, de automărturi­sire uneori codificată şi totodată de mâhnită revoltă împotriva obsesiilor omenirii – timpul, materia, istoria curentă cu al său apus al zeilor, a se citi declin al valorilor etice, estetice şi morale, fragilitatea condiţiei umane compa­rabilă cu existenţa unui trandafir. Iată de ce poetul trebuie să fie mereu în alertă, conştient că nu poate învinge decât printr-o necontenită integrare în artă. În arta-cale spre cunoaşterea lui Dumnezeu (acelDeus absconditus), ce rezumă o indefectibilă nostalgie de supra­firesc, un dor nemântuit de sacralitate.
   Debutul editorial al lui Liviu Pendefunda s-a produs în 1979, cu „Sideralia“. În anii care au urmat, au fost publicate volumele „Farma­ciile astrale“, „Tihna scoicilor“, „Cabinetul Doctorului Apollon“, cărţi ce s-au bucurat de cronici semnate de cei mai prestigioşi critici ai vremii, dar mult mai de preţ au fost pentru autor scrisorile filosofului Constantin Noica.
   Poeziile lui Liviu Pendefunda atestă omniprezenţa unei ars combinatoria  compozite: lirism pur, poezie corală, epico-dramatică etc.; sacrul şi profanul îşi dau mâna în orice loc, înflorit sau damnat, inclusiv în noi înşine; la rândul nostru, suntem prezenţi în locurile unde bântuie suferinţa, batjocura, umilirea sau, uneori, în cele binecuvântate de Sfântul Duh. Inima poetului este locuită de magul eminescian călător printre stele. Luându-şi zborul, el a avut parte de cele mai deosebite conjuncţii şi contradicţii: suave, amoroase armonii şi stridente, inumane discordanţe, de frumos şi respingător, de bine şi de rău, înfăţişări ale lumii vizibile şi alegorii polisemice ale invizibilului. Versurile lui Liviu Pendefunda aspiră către un dincolo, fără de timp şi fără de spaţiu. Să trăieşti măcar o clipă în prezenţa acestui Deus absconditus sau cu cuvintele lui Lucian Blaga, Marele Anonim, generator al „diferenţialelor divine“ ontologice şi morfo­logice, îi oferă poetului un alt înţeles al lumii şi al propriei poezii, cu totul insolit, adesea accesibil doar iniţiaţilor.
   Poezia hermeneutului Liviu Pendefunda îngemă­nează mereu analiza uma­nului cu a divinului, într-o alchimie spirituală ce ţine cont de fapt de dualitatea omului, de ambiguitatea sa fundamentală. Doar visul poetic are virtutea de a modifica şi, de cele mai multe ori, de a aboli cele două limite, între care omul este, după Swedenborg, ostatic: spaţiul şi timpul. Bizuindu-se chiar pe visul poetic, Liviu Pendefunda păşeşte spre iluminarea lăuntrică, spre autocunoaştere, „sub orizontul misterului şi al revelaţiei“.
   Abordând mai de aproape textele poetice ale prezentului florilegiu, le-am putea considera un imn Creaţiei (franciscan şi blagian totodată) puse în operă prin iubire ca în „Divina Commedia“ (l’amor che muove il sol e l’altre stelle…). Figurile stilistice mai frecvente sunt simbolul, metafora revelatorie şi alegoria, totul avându-şi locul de pornire în visul cu ochii deschişi, un fel de grotă la lumina zilei ce poate fi şi peştera lui Platon. Angajamentele estetice (armonia, frumuseţea spirituală, survolul lumii printre astre în carul mnemonic) şi cele morale ţin pasul cu cele dintâi, ele numindu-se justiţie, milă, speranţă şi, fireşte, credinţa, considerată superioară ştiinţei şi filosofiei, reprezentată printr-un insolit şi absolut inedit simbol al crucii întrandafirate. Recurenta concatenare de structuri duale între tenebre şi lumină, între stele (poetul acuză o adevărată sideromanie!) şi abis, între efemer şi eternitate, între labirint şi diverse figuri geometrice, între o anumită numerologie şi semne zodiacale, între falii de moarte şi falii de viaţă, fac din Liviu Pendefunda un poet ce îmblânzeşte şi înfrăţeşte concepte şi imagini, adesea cvasiîncifrate, dar de cele mai multe ori cuceritoare şi emoţionante.
   Viziunea despre lume, originală în stranietatea sa, propusă de poet (ce riscă denumiri de zeităţi sau termeni cabalistici, ezoterici sau alchimici aproape necunoscuţi marelui public) îl distinge net de contemporanii săi. În fine, am reţinut pentru cititorul grăbit mai multe cuvinte-cheie recurente, apte să dea o idee despre spectacolul liric oferit de versurile sale: înţelepciune, coroană sau cunună, neant sau abis, focul, carul divin, triunghiuri în cerc, piramide în sfere, şapte serpentine, copacul plutitor, magie, infinit, fântână, nori romboizi, mister sau taină. Poezia lui Liviu Pendefunda este cea a unui explorator spiritual, scrisă sub semnul iubirii şi al misterului.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 200 de lei
  • Digital – 129 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.