Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă

Angajare şi promovare

Viața Medicală
Alexandru NEAGU joi, 24 noiembrie 2011
   Angajarea şi promovarea în unităţile sanitare publice. În Monitorul Oficial nr. 796 din 10 noiembrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/20.10.2011, noua reglementare pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. Aplicabilitatea acestui act normativ vizează inclusiv unităţile sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, unităţile şi structurile sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi unităţile de asistenţă medico-sociale.
   Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale se face prin concurs sau examen, iar promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului se face prin examen sau potrivit reglementărilor specifice unor domenii de activitate.
   Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum şi reducerea vechimii în specialitate, necesare în vederea ocupării funcţiilor din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, se face numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.
   Prezentul act normativ stabileşte în anexa sa criteriile pentru toate tipurile de posturi, indiferent dacă vorbim de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare, personalul din unităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, asistenţii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie, inclusiv personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii, resurse umane, salarizare şi contencios.
   Formularul de raportare a consumului de medicamente. Prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1.518/890/03.11.2011, publicat în M. Of. nr.791 din 8 noiembrie 2011, a fost aprobat formularul de raportare a consumului de medicamente, obligatoriu a fi transmis lunar în format electronic, pe suport de hârtie depunându-se situaţia centralizată, de către unităţile sanitare cu paturi şi centrele de dializă aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, până la data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, pentru calculul contribuţiei trimestriale aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. Centrele de dializă aflate în relaţii contractuale cu CNAS vor transmite datele menţionate mai sus la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul.
   Legi pentru adoptarea unor ordonanţe de urgenţă. În M. Of. nr. 795 din 10 noiembrie 2011, au fost publicate două legi pentru adoptarea unor ordonanţe de urgenţă importante pentru sistemul sanitar românesc. Prima se referă la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, şi poartă nr. 192 din 7 noiembrie 2011. De precizat este faptul că prin această lege se abrogă exceptarea reglementată la art. 2, alin. (1), care stabilea că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă nu sunt aplicabile spaţiilor medicale situate în imobilele aflate în zona de protecţie a unui monument istoric.
   A doua lege (nr. 193 din 7 noiembrie 2011) aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2010, privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii. Ordonanţa de urgenţă aducea la vremea respectivă unele schimbări organizatorice cu referire preponderentă la funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale şi Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, cu referire preponderentă la funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
 

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 200 de lei
  • Digital – 129 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.