Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă

Consum, TVA şi paturi

Viața Medicală
Alexandru NEAGU vineri, 9 decembrie 2011
   Raportarea consumului de medicamente. Prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 927/18.11.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 829 din 23 noiembrie 2011, a fost  aprobată macheta de raportare de către casele de asigurări de sănătate la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a consumului centralizat de medicamente. Actul normativ a fost emis având în vedere că pentru calculul contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii aprobate prin OUG nr. 77/2011, casele de asigurări de sănătate au obligaţia validării consumului de medicamente, raportat de deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc, şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă. Casele de asigurări de sănătate vor valida: • raportul farmaciilor cu circuit deschis privind consumul de medicamente cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală • raportul unităţilor sanitare cu paturi privind consumul de medicamente care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate • raportul centrelor de dializă pentru consumul de medicamente utilizate în cadrul serviciilor medicale de dializă. Datele astfel centralizate vor fi raportate la CNAS lunar, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia.
   Decontare TVA. În M. Of. nr. 830 din 23 noiembrie 2011, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/16.11.2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal. Pentru a preveni întreruperea tratamentului pentru pacienţii cu MDR-TB, respectiv apariţia de noi cazuri de tuberculoză extrem de rezistentă la tratament, şi având în vedere contagiozitatea extrem de înaltă (un pacient activ infectează anual în medie alte 10–15 persoane), s-a aprobat plata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumei de 1.726 mii lei, reprezentând echivalentul în lei a 409.846 de euro, necesară acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate din ţară sau importate, aferente derulării fazei a doua a programelor în perioada 1 octombrie 2009 – 30 septembrie 2012 şi se suportă din bugetul de stat pe anul 2012, inclusiv pentru eventualele diferenţe de curs valutar. Se aplică aceste alocări pentru: • Programul „Către accesul universal la prevenirea şi tratamentul HIV/SIDA, precum şi la îngrijirea şi asistenţa socială pentru persoanele vulnerabile şi populaţiile defavorizate“, finanţat prin Acordul de finanţare ROM-607-G03-H, semnat la Geneva, la 15 mai 2007, între Fundaţia Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, şi Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, acord prelungit prin Amendamentul nr. 5, semnat la Geneva la 6 iulie 2009 • Programul „Lărgirea controlului tuberculozei prin concentrarea asupra grupurilor populaţionale sărace şi vulnerabile“, finanţat prin Acordul de finanţare ROM-607-G04-T, semnat la Geneva, la 24 septembrie 2007, între Fundaţia Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, şi Fondul Global de Combatere a HIV/ SIDA, Tuberculozei şi Malariei, acord prelungit prin Amendamentul nr. 4, semnat la Geneva la 22 octombrie 2009, până la finalizarea acestora.
   Paturi finanţate din fonduri publice. Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.577/18.11.2011, publicat în M. Of. nr. 832/24.11.2011, a fost aprobată detalierea pe judeţe a numărului total de paturi pentru anul 2012, în unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. Reglementarea are în vedere paturile din unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua MS, din unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, inclusiv cele al căror management a fost transferat autorităţilor administraţiei publice locale, din subordinea Academiei Române, precum şi din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, şi paturile din unităţile sanitare private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă, pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, fără a îngrădi posibilitatea funcţionării structurilor spitaliceşti cu un număr mai mare de paturi, care să fie finanţate din alte surse. Casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti în colaborare cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Naţională de Pensii Publice vor stabili numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, cu încadrarea în numărul total de paturi aprobat pentru fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti.
 

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 200 de lei
  • Digital – 129 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.