Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă

Deficit, taxe, rapoarte şi vaccinări

Viața Medicală
Alexandru NEAGU joi, 18 octombrie 2012
   Rezidenţiat 2012. Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 950 din 1 octom­brie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 684 din 3 octombrie 2012, specialităţile anestezie şi terapie inten­sivă, boli infecţioase, chirurgie cardiovasculară, epidemiologie, farmacie clinică, hemato­logie, medi­cină de laborator, medicină de urgenţă, neo­na­to­logie, neuro­chirurgie, oncologie medi­cală, ortopedie şi traumatologie, psihiatrie, psihia­trie pediatrică, radiologie şi imagistică medicală, radioterapie şi recuperare, medicină fizică şi balneologie au fost identificate ca având un important deficit de personal, drept pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 25 noiembrie 2012.
   În acelaşi Monitor Oficial a fost publicat şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 949 din 1 octom­brie 2012, prin care se stabileşte cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, me­dicină dentară şi farmacie, sesiunea 25 noiem­brie 2012, la suma de 500 lei/participant. Din sumele încasate, o cotă de maximum 80% se va repartiza universităţilor de medicină şi farma­cie din Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea con­cursului de rezidenţiat, alocările fiind proporţio­nale cu numărul de candidaţi care susţin concursul în centrul universitar respectiv şi nota de calcul estimativ privind cheltuielile ocazio­nate de organizarea concursului de rezidenţiat.
   Rapoartele aferente programelor/sub­pro­gra­melor naţionale de sănătate. În Monitorul Oficial nr. 686 din 4 octombrie 2012, a fost publicat Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 913/632 din 27 septembrie 2012 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 209/385/2011 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoar­telor aferente programelor/subprogramelor na­ţio­nale de sănătate cu scop curativ. Prin acest nou act normativ sunt modificate mai multe tabele de raportare: • situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eli­berate prin farmacii cu circuit închis) • situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (medica­mente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis) • situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare • situ­aţia numărului de bolnavi beneficiari ai programelor • si­tuaţia cheltuielilor pe tipuri de endoproteze şi implant segmentar de co­loană • situaţia stocului de materiale sanitare • situaţia numă­rului de endoproteze, implanturi segmentare de coloană şi sisteme de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală rămase în stoc la sfârşitul perioadei de raportare.
   Recomandam personalului direct interesat, aparţinând direcţiilor de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al caselor judeţene de asigurări de sănătate, al unităţilor sanitare nominalizate de Ministerul Sănătăţii să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate cu scop curativ, al farmaciilor cu circuit deschis prin care se elibe­rează medicamentele specifice pentru trata­men­tul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabe­tice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, sindromul Prader-Willi), precum şi al furnizo­rilor privaţi de servicii de dializă, consultarea respectivului ordin, având în vedere caracterul specific şi adresabilitatea acestuia.
   Calendarul naţional de vaccinare. Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 897 din 20 sep­tembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 673 din 26 septembrie 2012, a fost modificat Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări, avându-se astfel în vedere şi Calendarul naţional de vaccinare 2012 prevăzut la Secţiunea A – „Programe naţionale de sănă­tate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii“, capitolul III – „Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012“, subcapitolul I – „Programe naţionale privind bolile transmisibile“, punctul 1 – „Programul naţional de imunizare“ din Normele tehnice de reali­zare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi comple­tările ulterioare.
   Vârstele recomandate sunt: • în materni­tate, în primele 24 de ore de viaţă, se realizează vaccinarea antihepatită B, iar în primele două-şapte zile, vaccinare antituberculoză • prin in­ter­mediul medicului de familie, la două, la patru şi la şase luni – vaccinare antidifterie, antite­tanos, antituse convulsivă, antipoliomielită, anti-Haemophilus influenzae B, antihepatită B • la 12 luni – vaccinare antidifterie, antitetanos, anti­tuse convulsivă, antipoliomielită, anti-Haemo­philus influenzae B şi vaccinare antirujeolă, antirubeolă şi antioreion • prin intermediul campaniilor şcolare, la 6 ani – vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse con­vulsivă, antipoliomielită • la 7 ani – vaccinare anti­rujeolă, antirubeolă, antioreion • la 14 ani – vaccinare antidifterie, antitetanos.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 200 de lei
  • Digital – 129 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.