Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă

Evaluări la limita legalităţii

Viața Medicală
Alexandru NEAGU vineri, 2 septembrie 2011

   Evaluarea performanţelor profesionale în sistemul sanitar public. Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.229/01.08.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 560 din 5 august 2011, au fost aprobate criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale. Aceste criterii şi mai ales aplicarea lor au o importanţă majoră pentru salariaţii din sistemul sanitar public, deoarece vizează nu doar condiţiile de promovare în trepte profesionale superioare şi de acordare a eventualelor bonificaţii salariale, ci vor reprezenta şi elemente fundamentale în deciziile ulterioare de concediere individuală sau colectivă, având în vedere şi celelalte modificări legislative în materia relaţiilor de muncă, aşa cum le-am tratat într-un număr anterior. Prevederile Ordinului se aplică personalului contractual din sistemul sanitar, respectiv personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii, din cadrul serviciilor publice deconcentrate, din unităţile sanitare publice, precum şi din cadrul celorlalte instituţii publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii.

   La nivel declarativ, evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.

  Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerinţele postului, activitatea profesională fiind evaluată anual între 1 şi 31 ianuarie ale anului următor perioadei evaluate (1 ianuarie – 31 decembrie ale anului anterior). Prin excepţie, evaluarea performanţelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2010 se va face până la data de 5 septembrie 2011, prevedere care pare a fi dată cel puţin la limita legalităţii, având în vedere că este o normă de drept care retroactivează într-un domeniu în care o astfel de abordare poate aduce atingere drepturilor reglementate de însăşi legea fundamentală a statului român, Constituţia.

  Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează, pentru persoana cu funcţie de execuţie, de către persoana care conduce sau coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea, iar pentru persoanele de conducere – de către persoana de conducere ierarhic superioară, potrivit structurii organizatorice a unităţii sanitare publice. Calificativul acordat în baza fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de conducătorul instituţiei publice, iar pentru acesta, dacă este numit prin ordin al ministrului sănătăţii, fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de ministrul sănătăţii.

  Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale, pentru funcţiile de execuţie sunt: • cunoştinţele şi experienţa profesională • promptitudinea şi operativitatea în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului • calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate • asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină • intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor, cu încadrarea în normativele de consum • adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate • condiţiile de muncă.

  Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza, suplimentar faţă de cele de mai sus, şi următoarele criterii de evaluare: • cunoştinţele despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii • capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea • capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului • capacitatea de a crea, în compartimentul condus, un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte compartimente.

  Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se face cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu, calculându-se media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă. Calificativul final al evaluării poate fi stabilit, după cum urmează: • între 1,00 şi 2,00 – nesatisfăcător • între 2,01 şi 3,50 – satisfăcător • între 3,51 şi 4,50 – bine • între 4,51 şi 5,00 – foarte bine.

   Contestaţiile în legătură cu evaluarea performanţei profesionale individuale se depun în termen de cinci zile de la comunicarea rezultatului evaluării, la compartimentul de resurse umane, contestaţiile urmând a se analiza de conducătorul ierarhic imediat superior, împreună cu liderul sindicatului reprezentativ sau, după caz, cu reprezentantul salariaţilor din instituţia publică. Rezultatul contestaţiilor se comunică în termen de cinci zile de la depunerea acestora.

  Pentru spitalele al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale se stabilesc şi se aprobă prin act administrativ emis de acestea, prevederile prezentului ordin reprezentând o prevedere-cadru care poate fi modificată şi completată de către autoritatea administrativ-teritorială.

   Nu putem să încheiem această prezentare fără a ne întreba, mai mult sau mai puţin retoric, cum şi când va putea fi obiectivă o astfel de evaluare a performanţelor personalului medical din sectorul public, fiind de notorietate problemele exterioare propriei voinţe a salariaţilor din acest sistem, cum ar fi (dar fără a ne limita la): • lipsa medicamentelor şi dotărilor materiale elementare • nivelul salarizării în scădere, dusă până la limita subzistenţei • politica legiferată a angajărilor („7 la 1“). Altfel spus, într-un sistem subfinanţat, în care peste noapte se desfiinţează spitale şi în care câte un salariat, pe oricare dintre specializări, rabdă până la capăt să tot fie încărcat cu atribuţiunile celor şase colegi care au „cedat“ în timp, ieşind din sistem voluntar sau involuntar, tocmai acestui angajat, exagerat de răbdător, i se mai şi evaluează performanţa…

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 200 de lei
  • Digital – 129 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.