Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă

Norme metodologice pentru achiziţia publică centralizată

Viața Medicală
Alexandru NEAGU miercuri, 23 ianuarie 2013
   În Monitorul Oficial nr. 872 din 20 decembrie 2012, a fost publicat Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.292 din 18 decembrie 2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto, act normativ ce vine să pună în aplicare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată.
   Au fost reglementate astfel cele şapte etape ale întregii proceduri: • elaborarea Listei cu medicamentele, materialele sanitare, echipa­mentele medicale, echipamentele de protecţie, serviciile, combustibilii şi lubrifianţii pentru parcul auto • elaborarea documentaţiei de atribuire • a doua opinie de la specialiştii tehnici • procedura derulată în sistemul electronic al achiziţiilor publice (SEAP) • conferinţa de clarificări anterioară de­pu­nerii ofertelor • comisia de evaluare • finalizarea procedurii de achiziţie.
   Elaborarea listei se realizează anual sau ori de câte ori este nevoie, de către Ministerul Sănătăţii; se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, partea I. În baza acestei liste, în termen de 15 zile de la solicitarea Direcţiei achiziţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice trans­mit date referitoare la: • cantităţile şi volu­mele minime şi maxime necesare pentru următorii patru ani şi detaliat pentru fiecare an • speci­ficaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor utilizate anterior emiterii solicitării de transmitere a informaţiilor • preţul unitar al produselor şi serviciilor obţinute în procedurile de achiziţii publice anterioare • orice alte date solicitate de către Direcţia achiziţii publice. Pentru produsele şi serviciile incluse în listă, unităţile sanitare publice nu au dreptul să organizeze alte achiziţii publice. Acordurile-cadru şi contractele subsecvente aflate în derulare se continuă până la termenele finale stabilite.
   Aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii, Comisia pentru elaborarea documentaţiei de atribuire este formată din cinci membri: • trei membri, specialişti tehnici selectaţi de la unităţi sanitare sau instituţii publice diferite, care stabilesc specificaţiile tehnice ale produselor, în acord cu cerinţele unităţilor sanitare publice • un reprezentant de la Direcţia achiziţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii • un reprezentant de la Direcţia juridică şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii. Această comisie, în termen de cinci zile lucrătoare de la constituire, va elabora specificaţiile tehnice ale produselor, iar în alte cinci zile lucrătoare va finaliza documentaţia de atribuire.
   Prin etapa intitulată „a doua opinie de la specialiştii tehnici“ se înţelege validarea specificaţiilor tehnice ale produselor şi serviciilor de către doi experţi independenţi, numiţi prin ordinul ministrului, la propunerea Direcţiei achiziţii publice, specialişti tehnici, alţii decât cei care fac parte din comisia pentru elaborarea documentaţiei de atribuire. Aceşti specialişti tehnici sunt consultaţi independent, în maximum trei zile lucrătoare de la numire, de către Direcţia achiziţii publice, prin poşta electronică sau personal, asupra specifica­ţiilor tehnice stabilite pentru produse şi servicii. În situaţia unor divergenţe de opinie între soluţiile tehnice ale comisiei pentru elaborarea documen­taţiei de atribuire şi opiniile tehnice ale specialiştilor independenţi, are loc o mediere coordonată de o persoană nominalizată şi aprobată prin ordin de către ministrul sănătăţii.
   Procedura derulată în sistemul electronic al achiziţiilor publice (SEAP), cuprinzând postarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire, a documentaţiei de atribuire, clarificări şi răspunsuri la clarificări, faţă de documentaţia de atribuire şi oferte etc., se realizează, ca şi până acum, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, dar la nivelul Ministerului Sănătăţii.
   Etapa a cincea – „conferinţa de clarificări anterioară depunerii ofertelor“ – se doreşte probabil a limita pe cât posibil eventuale ulterioare contestaţii, prin eliminarea posibilelor neînţelegeri şi neclarităţi, în contextul întâlnirii dintre membrii comisiei pentru elaborarea documentaţiei de atribuire şi reprezentanţilor potenţialilor ofertanţi. Legislaţia în materia achiziţiilor publice nu impune însă participarea la o astfel de conferinţă şi nici nu limitează dreptul la a contesta rezultatul unei proceduri, în situaţia participării sau neparticipării la întrevedere.
   Membrii comisiei de evaluare se propun de către Direcţia achiziţii publice şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, comisia fiind astfel alcătuită din cinci membri, din care trei sunt specialişti tehnici, şi va include cel puţin unul şi cel mult doi dintre specialiştii tehnici care au participat la comisia pentru elaborarea documentaţiei de atribuire.
   Finalizarea procedurii de achiziţie se va face prin publicarea în SEAP a tuturor ofertelor financiare aferente procedurilor de achiziţie. Ofertele operatorilor economici în întregime se analizează şi se validează de către comisia de evaluare, iar după evaluarea ofertelor din punct de vedere tehnic şi al îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, operatorii economici pot înainta oferte financiare revizuite prin SEAP pentru produsele şi/sau serviciile ofertate, în cazul în care procedura de achiziţie publică este organizată cu etapă finală de licitaţie electronică.
   Ministerul încheie acordurile-cadru cu opera­torii economici declaraţi câştigători, care vor fi părţi ale viitoarelor contracte subsecvente încheiate cu unităţile sanitare publice, şi transmite, în format electronic, unităţilor sanitare publice, acordu­rile-cadru, documentaţia de atribuire, oferta tehnică şi financiară, în vederea încheierii contractelor subsecvente, în funcţie de necesităţile obiective de produse şi servicii, în conformitate cu programul anual al achiziţiilor publice, în limita bugetului aprobat pentru această destinaţie.
   Orice deficienţă apărută în încheierea sau derularea contractelor subsecvente va fi comu­nicată ministerului de unităţile sanitare publice, în termen de 48 de ore de la constatare.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 199 de lei
  • Digital – 149 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC