Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă

Procedura de evaluare şi creditare EMC

Viața Medicală
Alexandru NEAGU vineri, 22 martie 2013
   Programul naţional de EMC al CMR. În Monitorul Oficial nr. 112 din 27 februarie 2013, a fost publicată Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1 din 18 ianuarie 2013 privind stabilirea sistemului pro­cedural de evaluare a activităţilor de educaţie medi­cală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv cre­ditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă (EMC). Ca parte a dezvoltării profesionale continue (DPC), educaţia medicală continuă (EMC) se defineşte prin totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de medici în vederea dobân­dirii, menţinerii sau îmbunătăţirii nivelului de cu­noş­tinţe, abilităţi şi atitudini profesionale, în scopul creşterii nivelului de performanţă în fiecare domeniu de specialitate, a unei practici medicale de înaltă calitate şi a garantării siguranţei pacientului.
   Managementul activităţilor de EMC este asi­gurat de Colegiul Medicilor din România (CMR) prin Programul naţional de educaţie medicală continuă, activităţile de EMC fiind cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC, ce se acordă prin raportare la timpul efectiv petrecut în activitatea de EMC. Pentru o oră efectivă de activitate de EMC se acordă cel mult un credit EMC, iar pentru o zi de activitate efectivă se acordă maximum 6 credite EMC.
   Ca şi până acum, se păstrează intervalul calendaristic de cinci ani pentru evaluarea punctajului profesional al fiecărui medic, iar, cu titlu de excepţie, pentru medicii care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face şi anual, în baza cererii de prelungire a activităţii. Numărul minim de credite EMC necesar este de 200 pe parcursul a cinci ani, stabilit la data evaluării, sau de 40 anual, în cazul medicilor pensionari ce doresc să îşi continue activitatea.
   Maximum o treime din punctajul minim poate fi constituit din activităţi educaţionale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază şi, în mod obligatoriu, ponderea cursurilor trebuie să păstreze aceeaşi proporţie.
   Sancţiunea de natură profesional-admi­nistrativă aplicabilă medicilor ce nu îndeplinesc condiţiile EMC o reprezintă suspendarea din exerciţiul profesiei, conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv, constatarea şi comunicarea respectivei sancţiuni intrând în atribuţiile biroului executiv al colegiului teritorial.
   Evaluarea şi verificarea respectării obliga­ţiilor privind EMC se îndeplinesc de către cole­giile teritoriale în următoarele situaţii: • la avi­zarea anuală • cu ocazia judecării abaterilor disci­plinare • după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii • la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri şi examene • la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul • ori de câte ori consiliul judeţean al colegiului teritorial consideră necesar.
   Acreditarea furnizorilor şi creditarea formelor de EMC organizate de aceştia se fac de către CMR la nivel naţional, avându-se în vedere for­mele de învăţământ postuniversitar medical uman, formele de educaţie medicală permanen­tă, precum şi manifestările şi activităţile cu caracter ştiinţific.
   Formele de învăţământ postuniversitar medical uman se referă la cursurile de învă­ţământ postuniversitar propriu-zis, inclusiv cele la distanţă, subsumând totodată şi specializarea prin rezidenţiat, specializarea într-o nouă spe­cialitate în afara celei de bază, dobândirea de atestate de studii complementare, masterat şi/sau doctorat.
   Manifestările şi activităţile cu caracter ştiinţific creditate de CMR cuprind: • manifestări ştiinţifice, reprezentate de congrese, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni ştiinţifice, asimilate la nivel european ca reuniuni al căror scop principal este furnizarea de informaţii şi materiale educaţionale medicale în beneficiul medicilor, al îmbunătăţirii practicii acestora, al creşterii calităţii asistenţei medicale şi siguranţei pacientului • publicarea de materiale ştiinţifice medicale, respectiv articole, în reviste medicale, capitole de carte, cărţi, monografii, tra­tate, manuale, editare de carte medicală • abo­na­mente la publicaţii medicale.
   Pentru toate informaţiile şi condiţiile necesare acreditării EMC, inclusiv la distanţă, recomandăm persoanelor interesate lecturarea în amănunţime a acestui act normativ, caracterul limitat al acestei rubrici nepermiţând o tratare exhaustivă a tuturor acestor aspecte.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.