Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă

Regulamentul formării în medicina de urgenţă

Viața Medicală
Alexandru NEAGU miercuri, 30 ianuarie 2013
   Rezidenţiatul în medicină de urgenţă. În Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013, a fost publicat Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 1.333/6.556 din 20 decembrie 2012 pen­tru aprobarea Regulamentului privind efectu­area pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă.
   Durata rezidenţiatului în specialitatea Medicină de urgenţă va fi de 60 de luni, incluzând perioadele de concediu legal anual şi se va desfăşura într-un spital acreditat în acest sens, în centrele univer­sitare următoare: • Bucureşti, la Spitalul Clinic de Urgenţă în colaborare cu Spitalul Universitar de Urgenţă, Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni“ • Cluj-Napoca, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă • Craiova, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă • Iaşi, la Spitalul Clinic Judeţean de Ur­genţă „Sf. Spiridon“ • Târgu Mureş, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă • Timişoara, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă • Oradea, afiliat cen­trului universitar Cluj-Napoca, la Spitalul Clinic Ju­de­ţean de Urgenţă Oradea • Arad, afiliat centrului universitar Timişoara, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad • Braşov, afiliat centrului universitar Târgu Mureş, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov • Galaţi, afiliat centrului universitar Iaşi, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi • Constanţa, afiliat centrului universitar Bucureşti, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.
   Programul de rezidenţiat din centrele universitare acreditate este coordonat de un director de program, care răspunde de buna desfăşurare a programului, iar în cadrul centrelor şi spitalelor afiliate, activitatea va fi coordonată de un coordonator de program de rezidenţiat, funcţie asimilată directorului de rezidenţiat. În subordinea acestora se va regăsi cel puţin un responsabil de formare în rezidenţiat la fiecare cinci rezidenţi, numărul efectiv fiind corelat cu numărul total al rezidenţilor în medicină de urgenţă din spitalul respectiv, aceştia putând fi în diferiţi ani de pregătire.
   Directorul sau coordonatorul programului de rezidenţiat în medicina de urgenţă trebuie să fie ori cadru didactic universitar (şef de lucrări, conferenţiar sau profesor) la disciplina medicină de urgenţă, ori medic primar sau specialist medicină de urgenţă, cu rezidenţiat în medicină de urgenţă, cu cinci ani vechime ca specialist în unitatea de primire urgenţe (UPU), sau medic primar anestezie şi terapie intensivă, cu cinci ani vechime în UPU. De asemenea, acesta trebui să efectueze gărzi în cadrul unei unităţi de primire urgenţe.
   Atribuţiile directorului sau coordonatorului programului de rezidenţiat includ: • nominalizează responsabili de program din centrul respectiv şi coordonează activitatea acestora • coordonează desfăşurarea programului de rezidenţiat în centrul respectiv şi în centrele afiliate • urmăreşte şi răspunde de pregătirea teoretică şi practică a rezidenţilor • urmăreşte modul de desfăşurare a modulelor de pregătire şi rezolvarea problemelor şi a litigiilor, dacă acestea există • urmăreşte deru­larea proiectelor de cercetare şi a programelor de schimb de experienţă pentru rezidenţi în domeniul medicinii de urgenţă • stabileşte secţiile şi clinicile în care se vor desfăşura stagiile rezidenţilor şi elaborează programarea acestora în stagii, cu anunţarea conducerii secţiei respective • propune MS situaţiile de reorientare profesională în specialităţile medicină de familie sau sănătate publică şi management a rezidenţilor care nu au aptitudinile necesare specialităţii medicină de urgenţă şi care nu evoluează conform prevederilor curriculare • aprobă cererile rezidenţilor de efectuare a gărzilor plătite în cadrul structurilor de primiri urgenţe • efectuează modificări justificate în planul de pregătire pentru rezidenţii care necesită o formare mai intensă într-un anumit domeniu.
   Responsabilul de formare în rezidenţiatul de medicină de urgenţă este medic specialist sau primar medicină de urgenţă, cu specialitatea obţinută prin rezidenţiat, sau medic primar ATI cu loc de muncă în cadrul UPU de cel puţin trei ani şi efectuează gărzi în cadrul UPU în care rezidenţii îşi desfăşoară pregătirea. Atribuţiile sale includ: • urmă­rirea activităţii fiecărui rezident în medicină de urgenţă din cadrul centrului respectiv pe tot parcursul rezidenţiatului, inclusiv a rezidenţilor detaşaţi în alte centre, indiferent de anul de pregătire al acestora • facilitarea executării stagiilor şi a pregătirii în diferite secţii ale spitalului sau ale spitalelor în care rezidenţii din centrul respectiv îşi efectuează stagiile • monitorizarea modului de efectuare a stagiilor şi gărzilor în diferite secţii şi îndrumarea rezidentului pe durata modulelor de pregătire în vederea dobândirii cunoştinţelor şi a abilităţilor practice prevăzute în fiecare stagiu • colaborarea cu şefii secţiilor sau cu medicii desemnaţi din secţiile în care rezidenţii de me­dicină de urgenţă îşi efectuează modulele complementare, în vederea creării unor condiţii optime pe durata stagiului respectiv • organizarea de seminare şi discuţii periodice cu rezidenţii, cel puţin patru ore pe săptămână, pe teme specifice din programa analitică şi pentru prezentarea de cazuri, articole şi actualităţi în domeniu • orga­nizarea cursurilor teoretice şi a stagiilor practice de pregătire a rezidenţilor • cercetarea literaturii de specialitate şi punerea la dispoziţia re­zidenţilor a articolelor şi materialelor considerate de interes în do­meniul medicinii de urgenţă, în vederea discutării acestora • ana­lizarea evoluţiei fiecărui rezident şi discutarea problemelor cu fiecare rezident în parte, dacă este necesar • evaluarea periodică a rezidenţilor, cel puţin o dată pe semestru, atât teoretică, cât şi practică • participarea la evaluarea rezidentului la fiecare final de modul.
   Programul de rezidenţiat în medicină de urgenţă şi centrele universitare de pregătire se reacreditează la fiecare cinci ani, pe baza unei analize a activităţii şi a rezultatelor obţinute, de către comisia de acreditare a programului de rezidenţiat în medicina de urgenţă.
   Având în vedere spaţiul limitat al rubricii noastre, recomandăm tuturor celor interesaţi lecturarea completă a acestui act normativ.
   Modificare în Legea farmaciei. Prin Legea nr. 215 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 15 noiembrie 2012, a fost prorogat din nou termenul până la care dispoziţiile art. 12 din lege se aplică şi anume până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv. Această dispoziţie legală se referă la înfiinţarea unei farmacii comunitare în mediul urban, în funcţie de numărul de locuitori, dovedit prin adeverinţă eliberată de autoritatea administraţiei publice locale, şi anume: • în municipiul Bucureşti, o farmacie la 3.000 de locuitori • în oraşele reşedinţă de judeţ, o farmacie la 3.500 de locuitori • în celelalte oraşe, o farmacie la 4.000 de locuitori.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 200 de lei
  • Digital – 129 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.