Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă  »  PROIECTE

Reorganizări, controale şi sancţiuni

Viața Medicală
Alexandru NEAGU miercuri, 28 septembrie 2011
   Verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi. În Monitorul Oficial nr. 607/29.08.2011, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 18/24.08.2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia, data intrării în vigoare fiind 1 septembrie 2011.
   Ordonanţa se referă la orice formă de control efectuat din dispoziţia ministrului sănătăţii în unităţile sanitare publice şi private, prin personalul împuternicit, pentru verificarea conformităţii cu legislaţia în vigoare specifică fiecărui domeniu de activitate. Controlul poate fi inclusiv mixt, efectuat de o comisie alcătuită din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi cei ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie. În cazul instituţiilor cu reţea sanitară proprie din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, orice formă de control trebuie desfăşurat cu respectarea prevederilor în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.
   Personalul împuternicit în vederea efectuării unui control poate fi inspectorul sanitar, asistentul inspector, farmacistul inspector, precum şi persoanele împuternicite în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniile medical, economic, resurse umane, normare, organizare şi salarizare, nominalizaţi de ministrul sănătăţii sau de reprezentanţii ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie implicate, în vederea constituirii unei comisii mixte de control. Acest personal va supune aprobării ministrului sănătăţii raportul de control întocmit în urma verificărilor efectuate.
   Măsurile propuse în domeniul asistenţei medicale şi în domeniul farmaceutic, prevăzute în raportul de control şi aprobate de ministrul sănătăţii, au caracter obligatoriu şi sunt duse la îndeplinire de unităţile sanitare publice sau private controlate în termenele stabilite, nerespectarea acestora în ce priveşte calitatea serviciilor de asistenţă medicală putând determina suspendarea sau ridicarea autorizaţiei de funcţionare a unităţii sanitare controlate, ori aplicarea altor sancţiuni. Pentru unităţile sanitare altele decât cele din subordinea Ministerului Sănătăţii, raportul de control poate conţine şi recomandări asupra domeniilor economic, resurse umane, normare, organizare şi salarizare, recomandări ce vor fi comunicate instituţiilor implicate.
   Până la 1 octombrie 2011, Guvernul va adopta hotărârea privind stabilirea contravenţiilor şi a sancţiunilor aplicabile pentru nerespectarea acestei Ordonanţe, iar MS, cu avizul ministerelor şi al instituţiilor cu reţea sanitară proprie, va aproba Normele metodologice de aplicare.
   Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice. În Monitorul Oficial nr. 621/01.09.2011, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 857/24.08.2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice. Actul normativ a intrat în vigoare la 11 septembrie 2011 şi vizează un spectru foarte larg de subiecţi, cum ar fi instituţii din sectorul public sau privat, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, societăţi cooperative, organizaţii neguvernamentale, precum şi alte persoane juridice, constituite şi organizate potrivit legii, şi nu doar unităţile sanitare – spitalele şi celelalte unităţi sanitare cu paturi, cabinetele medicale şi de medicină dentară, ambulatoriile de specialitate, dispensarele, laboratoarele de analize medicale, indiferent de modul de organizare şi subordonare, din sectorul public şi privat.
   Prin Hotărârea de Guvern s-a reglementat regimul sancţionator pentru contravenţii determinate de încălcarea următoarelor categorii de norme: • normele generale de igienă privind funcţionarea unităţilor cu risc pentru sănătatea populaţiei, precum şi privind conformitatea produselor • normele de igienă referitoare la mediul de viaţă şi de muncă • normele de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a populaţiei • normele de igienă privind colectarea şi îndepărtarea reziduurilor • normele de igienă privind unităţile de folosinţă publică • normele privind sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat • normele privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi normele de igienă pentru unităţile sanitare • normele de igienă în mijloacele de transport şi în zonele de infrastructură aferente activităţilor de transport • normele igienico-sanitare pentru alimente şi normele de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor • normele de igienă privind protecţia faţă de radiaţiile nucleare • normele de igienă privind condiţiile şi procesele de muncă • normele privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor pentru protecţia, educarea, instruirea, recrearea şi odihna copiilor şi tinerilor • normele de igienă privind infestarea cu insecte vector şi cu rozătoare, precum şi normele privind regimul produselor biocide.
   Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Hotărâre se realizează ca urmare a activităţilor de control în domeniul sănătăţii publice exercitate, pe domeniile de competenţă stabilite, de către personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Ministerului Sănătăţii, autoritate centrală în domeniul sănătăţii publice, pentru unităţile de pe întreg teritoriul ţării, sau de către personalul de specialitate din direcţiile, serviciile şi unităţile medicale ale celorlalte ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie, cu modificările şi completările ulterioare, împuternicit de conducerea acestora pentru unităţile aflate în subordinea lor directă. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, persoanele vizate pot face plângere la judecătoria în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.
   În cazul în care se constată un risc iminent pentru sănătatea publică, se poate dispune şi suspendarea activităţilor din cadrul obiectivelor/unităţilor cu risc, până la remedierea deficienţelor determinate de săvârşirea contravenţiilor constatate, sau, după caz, până la închiderea unităţii. Reautorizarea funcţionării unităţii nu se poate cere mai devreme de şase luni după aplicarea sancţiunii.
   În situaţia în care nu se permite efectuarea controlului ori dacă nu sunt puse la dispoziţia personalului autorizat documentele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor de control potrivit competenţelor, sancţiunea aplicată este amendă de la 30.000 de lei la 50.000 de lei.
   CNAS în coordonarea Ministerului Sănătăţii. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 73/07.09.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în M. Of. nr. 647 din 9 septembrie 2011, s-a decis mult discutata trecere în subordinea Ministerului Sănătăţii a controlului asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate, din punctul de vedere al aplicării politicilor şi programelor în domeniul sanitar aprobate de Guvernul României, şi coordonarea funcţionării acestui sistem organizat prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). CNAS îşi păstrează caracterul autonom, având însă nevoie de avizul ministerului în luarea decizilor de maximă importanţă pentru activitatea sa.
   Desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu“ Timişoara. Prin Hotărârea Guvernului nr. 871/31.08.2011, publicată în M. Of. nr. 633/05.09.2011, s-a decis desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu“ Timişoara şi reorganizarea acestuia în structuri fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, unitate sanitară publică cu paturi cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Hector nr. 1, jud. Timiş, al cărui management a fost preluat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar aferent se preia de Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, iar personalul tehnico-economic-administrativ şi de întreţinere, în cazul în care nu este preluat de aceeaşi unitate sanitară, se va redistribui la alte unităţi de profil.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 200 de lei
  • Digital – 129 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.