Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă

Sancţiuni speciale pentru violenţa asupra medicilor

Viața Medicală
Alexandru NEAGU joi, 6 decembrie 2012
   Violenţa asupra medicilor. În Monitorul Oficial nr. 772 din 15 noiembrie 2012, a fost publicată Legea nr. 212 din 13 noiembrie 2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, completări menite să diminueze cât de puţin gradul ridicat de risc fizic la care este expus personalul medical şi cel auxiliar din sistemul sanitar românesc, sancţionându-se unele fapte antisociale săvârşite cu violenţă şi din ce în ce mai des întâlnite.
   Astfel, este considerată infracţiune specială în domeniu ameninţarea nemijlocită ori prin mijloace de comunicare directă contra unui medic, asistent medical, şofer de autosanitară, ambulanţier sau oricărui alt fel de personal din sistemul sanitar aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii şi se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la doi ani sau cu amendă.
   De asemenea, lovirea sau orice acte de violenţă săvârşite împotriva persoanelor menţionate mai sus aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la trei ani.
   Vătămarea corporală (fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile) săvârşită împotriva aceloraşi categorii de personal, aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la şase ani.
   Vătămarea corporală gravă (fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile) sau dacă s-a produs pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionării acestora sau o infirmitate permanentă fizică ori psihică, sluţirea, avortul ori punerea în primejdie a vieţii personalului medical sau auxiliar menţionat, se pedepseşte cu închisoare de la trei la 12 ani.
   Asigurarea calităţii serviciilor sociale. În Monitorul Oficial nr. 754 din 9 noiembrie 2012, a fost publicată Legea nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, act normativ ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2013 şi care reglementează procesul de evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
   Aplicabilitatea acestei legi este foarte mare, vizând toate serviciile sociale, precum şi furnizorii acestora, publici şi privaţi, care funcţionează pe teritoriul României, scopul prezentelor reglementări fiind determinat de faptul că serviciile sociale reprezintă o componentă a sistemului naţional de asistenţă socială şi au ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acestora.
   În fapt, finalitatea actului normativ vizează: • respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale • asigurarea, menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii acestor servicii • promovarea celor mai bune practici, a performanţei, precum şi a concurenţei dintre furnizori • facilitarea accesului beneficiarilor la servicii sociale de calitate • asigurarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al beneficiarilor •  gestionarea eficientă a fondurilor publice, precum şi a resurselor umane şi materiale • respectarea principiului transparenţei privind calitatea serviciilor sociale.
   Fiind responsabil de organizarea, coordonarea, implementarea procesului privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este şi entitatea care realizează controlul în domeniu, principiile calităţii în domeniul serviciilor sociale, fiind centrate preponderent pe următoarele aspecte: • acordarea serviciilor sociale prin asigurarea, fără niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului • relaţia dintre furnizori şi beneficiarii acestora prin utilizarea de mijloace de informare şi comunicare corecte, transparente şi accesibile, asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor şi informaţiilor personale, utilizarea mecanismelor de prevenţie şi combatere a riscului de abuz fizic, psiho­logic sau financiar asupra beneficiarului • participarea beneficiarilor prin implicarea activă a beneficiarilor şi a familiilor acestora în planificarea, acordarea şi evaluarea serviciilor sociale • relaţia dintre furnizori şi autorităţile administraţiei publice, partenerii sociali şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile de la nivelul comunităţii, prin coordonarea eficientă dintre sectorul public şi privat, încurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustena­bilităţii şi continuităţii serviciilor sociale, promovarea dezvoltării serviciilor sociale de proximitate/comunitare şi a integrării acestora cu serviciile de sănătate, educaţie şi alte servicii de interes general • dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prin recrutarea de personal calificat şi asigurarea formării continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea condiţiilor de lucru adecvate şi a echipamentelor specifice activităţilor derulate, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.
   Actul normativ nou adoptat reglementează, de asemenea, în detaliu condiţiile privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale şi nivelurile de calitate a acestor servicii, condiţiile vizând certificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul calităţii, inclusiv cele de suspendare şi retragere a acreditării, precum şi răspunderea juridică a celor care încalcă prevederile legii.
   Furnizorii au obligaţia de a elabora şi de a aplica propriile proceduri în vederea evaluării interne a respectării legi privind asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale aflate în administrarea lor.
   Recomandăm persoanelor interesate lecturarea în amănunt a dispoziţiilor acestui act normativ, spaţiul limitat al acestei rubrici nepermiţându-ne o prezentare exhaustivă a acestora.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 200 de lei
  • Digital – 129 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.