Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă

Virusul West Nile şi securitatea transfuzională

Viața Medicală
Alexandru NEAGU luni, 5 decembrie 2011
   Laboratorul naţional de referinţă pentru alimente. Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.554/11.11.2011, publicat în M. Of. nr. 813 din 17 noiembrie 2011, a fost desemnat ca laborator naţional de referinţă pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, Laboratorul de Chimia şi Microbiologia Mediului şi Alimentului din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică – Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti. Acest laborator are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: • coordonează activităţile laboratoarelor direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti responsabile pentru analiza probelor prelevate în cadrul controlului oficial • organizează teste de intercomparare cu laboratoarele direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, asigură urmărirea adecvată a acestor teste comparative • stabileşte, pe baza recomandărilor laboratoarelor de referinţă comunitare, metodele de analiză utilizate de laboratoarele direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti • stabileşte criteriile de performanţă şi efectuează studii de validare care să demonstreze aplicabilitatea metodelor de analiză utilizate pentru testarea probelor prelevate în cadrul controlului oficial, în conformitate cu ghidurile internaţionale privind procedura de validare • participă la activităţile de standardizare a metodelor de analiză întreprinse de laboratoarele comunitare de referinţă sau de alte organizaţii şi instituţii de profil • participă la testele de intercomparare organizate de laboratoarele de referinţă comunitare • efectuează contra cost, pe cheltuiala solicitantului, expertiza materialelor şi obiectelor care vin în contact cu alimentele, prin utilizarea de metode de confirmare sau de referinţă • acordă consultanţă tehnică laboratoarelor direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi asigură instruirea personalului din cadrul laboratoarelor care efectuează analize ale materialelor • asimilează, elaborează şi validează metode de analiză • colaborează cu laboratoarele de referinţă comunitare, cu laboratoarele de referinţă naţionale din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi cu alte organizaţii de profil din Uniunea Europeană şi din ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de supraveghere şi control al materialelor şi obiectelor care vin în contact cu alimentele • participă, în cadrul unor proiecte de cercetare din domenii de specialitate sau conexe, la programe iniţiate de institute de cercetare, de universităţi sau de organisme şi autorităţi de reglementare, pe plan naţional sau internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
   Proces-verbal de constatare a contravenţiilor. Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.546/11.11.2011, publicat în M. Of. nr. 811 din 16 noiembrie 2011, a fost aprobat formularul-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice. Acest formular va fi folosit pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor de către personalul împuternicit, prevăzut la art. 59 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011. Se întocmeşte în două exemplare, din care unul se reţine de echipa de control şi unul se înmânează personal sau se comunică prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului ori se transmite prin poştă cu confirmare de primire, nerespectarea acestui formular putând atrage anularea măsurilor sancţionatorii aferente.
   Desfiinţare. În M. Of. nr. 809 din 16 noiembrie 2011 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1.109/09.11.2011 privind desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice, aflat în oraşul Petrila, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, judeţul Hunedoara. Baza materială achiziţionată cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern şi celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente se dau în administrarea Spitalului de Urgenţă Petroşani, care le va prelua prin protocol de predare-preluare până la 1.12.2011.
   Transfer. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.099/02.11.2011, publicată în M. Of. nr. 801 din 11 noiembrie 2011, a fost aprobat transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Câmpulung, str. Lascăr Catargiu nr. 38, judeţul Argeş, de la Consiliul Judeţean Argeş la Consiliul Local al Municipiului Câmpulung. Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice implicate, până la data de 26.11.2011.
 

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.