Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă  »  ACTUALITATE  »  OPINII

Micile detalii fac chirurgia perfectă

Viața Medicală
Prof. dr. Radu Şerban PALADE luni, 10 noiembrie 2014
La începutul vieţii mele profesionale, am avut şansa unei şcoli chirurgicale de cuprinzătoare şi adâncă erudiţie, în care domina un spirit integrat în esenţa lucrurilor şi a faptelor. Personalitatea profesorului Ion Juvara imprima activităţii zilnice o conduită plină de rigoare, profesionalism şi devotament sacru faţă de suferinţa semenului. Intern clinic şi apoi medic secundar de chirurgie generală, m-am format în atmosfera acestei şcoli, care mi-a dăruit reperele esenţiale ale profesiunii. Pot afirma, fără să greşesc sau să exagerez, că această şcoală i-a marcat profund pe toţi cei care au trecut prin ea şi au preţuit-o, de cele mai multe ori cu multă evlavie. Figura emblematică a întregii activităţi clinice, didactice şi ştiinţifice era profesorul Ion Juvara, personalitate complexă, chirurg şi medic desăvârşit, magistru de vocaţie.
Omul Ion Juvara avea o educaţie aleasă, care-i imprimase în gândire şi atitudine o seriozitate profundă, un simţ înalt al datoriei, cultul lucrului bine făcut, voinţa de a fi performant. Poseda un caracter puternic, urmărind permanent apropierea valorilor societăţii libere şi democratice în care fusese crescut şi în care credea, căutând să le cultive cu grijă şi responsabilitate. A fost un aristocrat al spiritului!
Medicul Ion Juvara dispunea de o cultură ştiinţifică solidă, construită cu acribie, în mod conştient întreaga viaţă. În facultate a fost un student mai mult decât meritoriu. A urcat prin concursuri toate treptele ierarhiei medicale, fiind extern şi intern al spitalelor Eforiei din Bucureşti, secundar în Clinica chirurgicală a Spitalului Colţea şi apoi medic primar de chirurgie generală şi urologie. A devenit repede cel mai apropiat colaborator al profesorului Nicolae Hortolomei, căruia îi va purta toată viaţa o recunoştinţă neclintită. Axul existenţei lui profesionale l-a constituit bolnavul, faţă de care avea un devotament absolut şi un comportament etic ireproşabil.
Chirurgul Ion Juvara era un talent înnăscut, dar şi cultivat printr-o atitudine activă de evoluţie spre performanţă. Poseda un orizont chirurgical foarte complex. Încă din anii studenţiei fusese preparator şi apoi asistent universitar la Catedra de Anatomie, condusă de profesorul Francisc Rainer. Această pregătire i-a oferit posibilitatea de a deveni un erudit anatomist şi de a avea în plagă o orientare rapidă şi foarte corectă. Realiza o alianţă neobişnuită între cutezanţă şi prudenţă, fiind pasionat de rezolvarea cazurilor problemă. Cultura medicală vastă i-a permis însuşirea unui mod pragmatic, raţional şi corect de gândire în fixarea conduitei chirurgicale. Deschizător de drumuri, a reuşit cu succes să abordeze şi să stabilească atitudini terapeutice noi în mai multe domenii de patologie: chirurgia tiroidei, intervenţiile de reconstrucţie biliară, operaţiile de corectare a suferinţelor stomacului operat, tratamentul tumorilor endocrine ale pancreasului, timectomia în miastenia gravis.
Şeful de clinică aspira la standarde cât mai înalte. Impunea un program de lucru zilnic neiertător, servind el însuşi drept prim exemplu pentru ceilalţi. Fiecare bolnav era atent examinat şi investigat pentru precizarea unui diagnostic cât mai corect şi complet. Programul operator îl stabilea  cu cel puţin 24 de ore înainte. Anesteziştii erau integraţi în activitatea clinică. O administraţie riguroasă şi un control atent al tuturor aspectelor legate de asistenţa medicală, de curăţenie, de disciplină erau obişnuite şi urmărite cu perseverenţă. Cerea colaboratorilor competenţă, rigoare, disciplină.
Profesorul Ion Juvara a fost un magistru de vocaţie, dispus a dărui, cu timp şi fără timp, din experienţa lui profesională vastă. Avea darul de a separa în mod admirabil principalul de secundar. Chiar dacă identificarea ideilor principale reprezenta un obiectiv major, era foarte atent şi la detalii. Desfăşura o activitate necontenită şi extrem de complexă de formare a viitorului chirurg.
Raportul de gardă reprezenta primul moment important în programul didactic zilnic. Se prezentau şi se discutau toate cazurile propuse a fi operate. Stabilirea unei indicaţii operatorii corecte şi stăpânirea impecabilă a tehnicii chirurgicale erau problemele urmărite atent. Profesorul pretindea o expunere academică, utilizarea unui vocabular medical cât mai adecvat şi o exprimare corectă din punct de vedere ştiinţific, dar şi lingvistic.
Urma vizita, în timpul căreia îi prezentam suferinţa clinică a fiecărui bolnav, rezultatele investigaţiilor de laborator cu semnificaţie diagnostică şi imagistică. Aveau loc discuţii diagnostice la care trebuia să răspunzi rapid, în perfectă cunoştinţă de cauză, sub privirea lui de acvilă.
Demonstraţiile operatorii constituiau momentul de vârf al instrucţiei chirurgicale. Grija pentru o hemostază perfectă reprezenta un deziderat major al orcărei intervenţii. Plaga operatorie arăta ca ilustraţiile unui tratat de tehnici chirurgicale. Fiecare gest, executat în deplină siguranţă, se baza pe o orientare anatomică impecabilă. Tehnica operatorie desăvârşită, profundul respect pentru ţesuturi, aspectul estetic al manevrelor chirurgicale făceau din fiecare intervenţie un unicat.
Îi plăcea să repete mereu: Micile detalii fac perfectă chirurgia!
Cursurile profesorului reprezentau o bază solidă de informare, dar nu erau exhaustive. Ideile principale, reliefate cu pregnanţă, îţi ofereau un eşafodaj bine construit, pe care puteai adăuga lesne noţiunile dobândite în urma lecturilor personale.
Săptămânal, organiza şedinţe de referate. Magistrul urmărea atent şi supunea discuţiilor critice textele pe care medicii le recenzau. La fel de interesante erau şedinţele în care doctoranzii îşi prezentau referatele ori studiile efectuate în cadrul programului de pregătire doctorală. Atitudinea critică şi selectarea corectă a informaţiilor reprezentau  obiectivele axiale în aprecierea unei lucrări ştiinţifice.
Foarte utile erau întâlnirile periodice de microscopie optică, organizate în clinică în colaborare cu domnul doctor D. Velciu, eminent anatomopatolog, în care acesta discuta aspectele histopatologice ale unor piese operatorii trimise din sala de operaţii.
Prin toate aceste metode de instruire, profesorul urmărea realizarea unei educaţii medicale şi chirurgicale cât mai performante, fiind convins cu tărie de rolul imens al unei şcoli în desăvârşirea profesională. A fost un creator de şcoală chirurgicală.
A scris monografii, tratate, cursuri universitare. A publicat sute de articole, a ţinut conferinţe, a prezentat numeroase comunicări ştiinţifice. Toate aceste materiale informative au jucat un rol de prim ordin în activitatea de instruire a chirurgilor şi George Emil Palade şi Ion Juvara, în vremea studenţieiau fost citate frecvent în literatura românească şi străină de specialitate. A fost apreciat cu numeroase diplome, medalii, titluri ştiinţifice şi academice în ţară şi în străinătate.
Avea cultul prieteniei, al valorii umane şi al necesităţii protejării ei. Era o natură electivă, în sens goethean, ceea ce s-a manifestat în special prin legături de prietenie durabile cu mari personalităţi medicale, ştiinţifice şi artistice. A fost bun prieten o viaţă întreagă cu George Emil Palade, Dumitru Vereanu, Ioan Bruckner, Dan Setlacec, Panait Sârbu, Vlad Voiculescu, Nicolae Simionescu, filosoful Constantin Noica, scriitorul Radu Tudoran.
Avea pasiunea bibliotecii şi disciplina cititului, spre satisfacţia cunoaşterii depline. Biblioteca lui cuprindea tomuri de mare valoare istorică, dar şi cărţi recente. Pe toate le iubea, lucru evident prin frumoasa legătură a volumelor achiziţionate pe parcursul întregii vieţi.
Poseda mirajul progreselor tehnice. Era pasionat de tot ce apărea nou în profesiune şi nu numai, ca dovadă interesul mereu viu pentru automobilism. Natura îl fascina. Admira anotimpurile, marea, pădurea, iubea drumeţiile, toate acestea exprimând adânca stimă pentru valorile ţării noastre. Pasionat vânător încă din tinereţe, a păstrat neabătut un deosebit respect pentru sacralitatea vieţii.
Personalitate foarte complexă şi armonioasă, profesorul Ion Juvara a fost medic, magistru şi chirurg de excepţie. Astăzi, rămâne pentru noi o pildă de profesionalism intransigent, de dăruire şi muncă fără preget în slujba semenului şi a patriei.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 199 de lei
  • Digital – 149 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC