Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă  »  ACTUALITATE  »  OPINII

Ne cerem drepturile!

Viața Medicală
Prof. dr. Ecaterina IONESCU miercuri, 12 decembrie 2012

Recentele modificări ale procedurilor de autorizare şi funcţionare a diverselor tipuri de cabinete de medicină dentară şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru pentru anii 2013–2014 s-au realizat fără consultarea sau acceptarea propunerilor Colegiului Medicilor Dentişti din România. Un apel la colaborare şi respect, către partenerii instituţionali, este lansat de prof. dr. Ecaterina Ionescu, preşedinta CMDR.

   Asistăm cu toţii, în aşteptarea unei îndelung preconizate restructurări şi reorientări a sistemului de sănătate din România, la o perioadă extrem de agitată din punctul de vedere al promovării şi adoptării de acte normative care vizează în mod nemijlocit exercitarea profesiei de medic dentist. Astfel, problemelor deja existente, care preocupă în mod deosebit Colegiul Medicilor Dentişti din România, a activităţii curente şi eforturilor de reformare a procedurilor interne şi imaginii CMDR, li se adaugă modificări substanţiale aduse regimului de autorizare sanitară şi normelor de funcţionare a cabinetelor de medicină dentară, reţelei şcolare etc., schimbări care au, invariabil, un numitor comun: lipsa solicitării unui punct de vedere oficial al Colegiului Medicilor Dentişti din România de către iniţiatorii modificărilor şi completărilor în cauză.
   Deşi, potrivit legii, CMDR deţine atribuţii privind colaborarea, în domeniul său de competenţă, cu Ministerul Sănătăţii, la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul României, la elaborarea tuturor programelor de sănătate şi a actelor normative cu efect asupra medicinii dentare, precum şi cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în ceea ce priveşte stabilirea pachetului de servicii de bază destinat asiguraţilor din sistemul public de asigurări de sănătate, aceste drepturi ale Colegiului şi, implicit, ale membrilor săi (sau, mai bine-zis, respectarea acestora) rămân un deziderat.
   Medicii dentişti nu au numai obligaţii în raport cu autorităţile publice sau cu pacienţii, ci beneficiază şi de drepturi, iar, dacă acestea nu sunt respectate, Colegiul Medicilor Dentişti din România consideră că este de datoria sa să intervină şi să le apere, apelând la toate mijloacele legale care pot asigura acest scop, fără ca aceste demersuri să afecteze drepturile conferite de lege aparţinând celorlalte părţi implicate. Astfel, faţă de ultimele iniţiative ale Ministerului Sănătăţii şi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, CMDR a comunicat o serie de puncte de vedere argumentate.
   Modificarea procedurilor de autorizare a funcţionării sanitare a cabinetelor de medicină dentară (CMDR nu a fost consultat cu privire la această modificare): CMDR consideră că taxele în cauză sunt în măsură să constrângă încă şi mai mult desfăşurarea activităţilor de asistenţă stomatologică, formele de exercitare a profesiei fiind supuse, fără niciun fel de excepţie, procedurii de autorizare în baza referatului de evaluare, cabinetele de medicină dentară resimţind din plin orice altă nouă taxă impusă desfăşurării activităţii, în contextul în care, ca urmare a situaţiei economice şi sociale actuale, tot mai mulţi dintre cei care ar trebui să beneficieze de aceste servicii încearcă să amâne cât mai mult să se prezinte la medicul dentist în vederea evaluării stării de sănătate oro-dentară sau să accepte tratamentul stomatologic necesar; s-a solicitat reevaluarea acestor modificări şi corelarea dispoziţiilor cu realităţile socio-economice şi din punctul de vedere al furnizorului serviciilor de medicină dentară.
   Modificările aduse funcţionării cabinetelor de medicină dentară şcolare şi studenţeşti (din nou, CMDR nu a fost consultat): aplicarea acestora va avea ca efect direct compromiterea activităţilor de profilaxie, curative şi de urgenţă la nivelul comunităţii de preşcolari, şcolari şi studenţi, cu un impact negativ major asupra stării de sănătate oro-dentară a acestora şi aşa precară în comparaţie cu celelalte state ale Uniunii Europene, precum şi, în timp, asupra bugetului asigurărilor sociale de sănătate, compromiterea dimensiunii sociale a asistenţei medicale stomatologice realizate în cabinetele de medicină dentară şcolară, destructurarea reţelei de medicină dentară şcolară, încălcarea cadrului legal cuprins în legislaţia primară şi legislaţia secundară care reglementează domeniul asistenţei stomato­logice pentru copii şi tineri, necesitatea ca sumele necesare funcţionării cabinetelor de medicină dentară studenţeşti să fie asigurate direct de către autorităţile locale în condiţiile în care actuala reglementare generează extrem de multe probleme logistice privitoare la funcţionarea acestor cabinete, actul normativ impunând suportarea de către universităţi a acestor cheltuieli, deşi acestea nu dispun de sumele necesare alocării fondurilor necesare.
   Iniţiativa de modificare a normelor de funcţionare a cabinetelor de medicină dentară: CMDR apreciază că forma de redactare propusă de Ministerul Sănătăţii ignoră în totalitate specificul manoperelor asociate asistenţei stomatologice şi care, într-o astfel de redactare, este în măsură să afecteze în mod deosebit toate cabinetele de medicină dentară de pe teritoriul României şi, implicit, accesibilitatea serviciilor de medicină dentară, restrângând drastic activitatea de asistenţă de specialitate. S-a reiterat solicitarea Colegiului Medicilor Dentişti din România, privitor la funcţionarea unor structuri mobile de medicină dentară, ca acestea să funcţioneze doar în baza unor norme speciale, care să reglementeze: structura funcţio­nală; dotarea minimă; reglementarea tipurilor de procedee şi manevre terapeutice ce pot fi realizate în cadrul acestor structuri; aria de funcţionare (zone defavorizate, zone greu accesibile – zone montane, Delta Dunării etc., aziluri, cămine de copii etc.); modalităţile de racordare la utili­tăţi/eva­cuare deşeuri; obligativitatea obţinerii avizului fiecărui colegiu teritorial pe raza căruia îşi vor des­făşura activitatea, cu precizarea concretă a locului de acordare a asistenţei de specialitate şi a calendarului aferent.
   Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013–2014: CMDR îşi manifestă dezaprobarea fermă faţă de ignorarea totală a propunerilor reprezentanţilor Colegiului la momentul redactării proiectului, în condiţiile în care, în cadrul consultărilor, mare parte din aceste pro­puneri au fost acceptate în baza unui proces-verbal semnat de părţile prezente.
   În acest context, în vederea ocrotirii intereselor şi drepturilor medicilor dentişti, cu respectarea totodată a drepturilor beneficiarilor asistenţei medicale dentare, Colegiul Medicilor Dentişti din România solicită tuturor autorităţilor respectarea statutului său de partener în cadrul sistemului de sănătate din România, care are capacitatea de a reacţiona obiectiv şi tranşant la modificările intervenite în cadrul legislativ şi chiar poate iniţia astfel de modificări şi consideră că trebuie să devină un partener de dialog care să poată să îşi exprime punctele de vedere în mod ferm şi întemeiat, iar dialogul să fie unul real, bazat pe argumente şi nu unul formal.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.