Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă

Normele proprii ale Contractului-cadru în reţeaua AOPSNAJ

Viața Medicală
Alexandru NEAGU vineri, 31 august 2012
   Prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii, ministrului administraţiei şi internelor, directorului SRI, directorului SIE, ministrului apărării naţionale, ministrului justiţiei, directorului STS, directorului SPP nr. 463/144/5.217/168/M.62/2.535/301/570/2012, pu­bli­­cat în Monitorul Oficial nr. 509 din 24 iulie 2012, au fost aprobate Normele proprii de aplicare a Con­tractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011–2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti (AOPSNAJ), aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (CASAOPSNAJ) şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele.
   Aceste norme se completează cu prevederile Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011–2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu dispun altfel.
   Furnizorii de servicii medicale din reţeaua AOPSNAJ, pentru încheierea contractului, vor prezenta documentele prevăzute în Contractul-cadru şi în anexele la modelele de contract pe tipuri de asistenţă din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011, certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale fiindu-i asimilat actul de înfiinţare a furnizorilor de servicii medicale. Prin act de înfiinţare a furnizorului se au în vedere inclusiv ordinele legale de înfiinţare emise de ministerele şi instituţiile din sistemul AOPSNAJ.
   Pentru furnizarea de medicamente, entităţile din reţeaua AOPSNAJ vor prezenta documentele prevăzute în cap. III din Contractul-cadru referitor la acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi în Anexa 1 la Anexa 31 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011, norme de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011–2012, cu excepţia certificatului de înmatriculare la registrul comerţului.
   Direcţiile medicale sau structurile similare din ministerele şi instituţiile din sistemul naţional de apărare, în funcţie de organizarea, funcţionarea şi necesarul de servicii medicale, stabilesc numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale ce funcţionează în structura sau în coordonarea unor unităţi sanitare aparţinând acestor instituţii.
   După includerea asiguratului pe lista sa, anunţând în scris, în termen de 15 zile, casa de asigurări de sănătate judeţeană, a municipiului Bucureşti sau a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, după caz, în a cărei evidenţă se află asiguratul, medicii din cabinetele medicale de unitate/infirmerii pot înscrie pe listele nominale cadre militare în activitate, funcţionari publici cu statut special, personal civil, membri de familie ai acestora, pensionari militari şi membri de familie ai acestora care au optat pentru medicii de familie respectivi, precum şi alte categorii de persoane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
   Schimbarea medicilor de familie din cabinetele medicale de unitate/infirmerii din centrele medicale judeţene şi ale municipiului Bucureşti şi cele aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic şi tratament, respectiv spitalelor din reţelele sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul AOPSNAJ, se face, numai cu informarea reprezentan­tului legal al furnizorului şi al CASAOPSNAJ.
   Farmaciile autorizate şi evaluate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv farmaciile care func­ţionează în structura unităţilor sanitare din sistemul AOPSNAJ vor asigura asistenţa cu medicamente în trata­mentul ambulatoriu, decontarea contravalorii medicamentelor realizându-se în termen de până la 180 de zile calendaristice de la data validării facturii de că­tre farmacie la CASAOPSNAJ, iar pentru pacienţii in­c­luşi în programele naţionale de sănătate cu scop cura­tiv, decontarea se face în termen de până la 90 de zile.
   În cazul transferurilor în interes de serviciu în alte unităţi sanitare similare celei în care şi-au desfăşurat activitatea, medicii pot continua relaţiile contractuale cu CASAOPSNAJ, prin încheierea unui nou contract.
   Recomandăm persoanelor direct interesate lecturarea integrală a acestui act normativ, deoarece documentul amintit conţine şi alte dispoziţii de strictă aplicabilitate, care, dat fiind spaţiul limitat al acestei rubrici, nu au putut fi dezvoltate.
 

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.